fbpx

Opstijgend vocht, Noten zorgt voor de oplossing.

Bij de behandeling van opstijgend vocht garanderen we een goede afwerking met speciale cementeringen indien nodig en goed geplaatst pleisterwerk.

Opstijgend vocht is vaak een probleem bij oudere woningen, hoeves, herenhuizen,... gebouwd met volle muren zonder waterkering, maar komt ook voor bij oudere woningen waarbij de oude waterkering op basis van bitumen verduurd is in de loop van de tijd.

Het poreus metselwerk in contact met de grond kan water opzuigen door capillariteit en dit hoger dan de natuurlijke grondhoogte. Door dat jarenlang optrekkend vocht werden in de loop der jaren vaak grote hoeveelheden zouten en mineralen in de muur gebracht, die ook afstotingen en verkleuringen kunnen veroorzaken.

Opstijgend vocht wordt behandeld door het injecteren van onschadelijke oligomere siloxanen. Bij volle muren wordt een dubbele rij gaatjes van 12 mm geboord op een onderlinge afstand van 10 à 12 cm in zig-zag patroon. Dit product vormt een waterafstotende band die verhindert dat het vocht nog kan optrekken door capillariteit. De werking is dezelfde als de waterkering bij een nieuwbouw.

Wanneer er sprake is van aanwezige zouten moeten er ook bijkomende maatregelen getroffen worden, zoals speciale cementeringen met bepaalde toeslagstoffen die de zouten tegenhouden. Daar wordt dan het gewone pleisterwerk overheen geplaatst.

Opstijgend vocht, Noten analyseert uw vochtprobleem grondig en doet een nacontrole op afroep.

Noten analyseert uw vochtprobleem. Op basis van onze jarenlange ervaring en deskundigheid wordt het probleem in kaart gebracht en de juiste oplossing voorgesteld (onze activiteit is beperkt tot bovengrondse toepassingen).

Bij een behandeling van opstijgend vocht volgt na een zekere droog- periode een nacontrole op afroep, waarbij een staat wordt opgemaakt van de muren met verhoogde zoutbelasting. Op dat ogenblik worden de mogelijkheden van verdere afwerking overlopen, vb. een aangepaste onderlaag om zouten tegen te houden, zodat ze niet in de eindlaag kalkpleisterwerk terecht komen. Met deze deskundige aanpak komt u tot een duurzame oplossing.